Reviman

Skattesager

Vi har vores eksperter som står klar til at vurdere lige netop din sag med SKAT. Det kan både være privat eller erhvervsmæssige problemstilling du står og mangler en hjælpende hånd til. Vi har en stigende procentsats i at vinde sager i Landsskatteretten og Skatteankenævnet. Det første møde er altid gratis hvor vi benytter lejligheden til at indsamle materiale samt andre relevante dokumenter til at vurdere din chance til at vinde og herefter aftaler vi en pris.

Der kan desuden søges omkostningsgodtgørelse i nogle sager hvor SKAT betaler de omkostninger som bliver ført imod dem med 50% eller helt op til 100 % hvis vi vinder sagen mod SKAT. Dette kan vores skatteeksperter nærmere oplyse reglerne herom.

Hvis SKAT har truffet en fejlagtig afgørelse omkring dine skattepligtige indtægter og/eller udgifter, kan det medføre store økonomiske konsekvenser for dig eller din erhvervsvirksomhed.

Statistikken viser, at klageren opnår medhold i hver femte skattesag, hvorfor det altid er en god idé at klage over afgørelser fra SKAT. Vi har stor erfaring med førelse af skattesager, hvorfor du med os som din partsrepræsentant er endnu bedre stillet.

Som privatperson har du krav på, at staten dækker 50 % eller 100 % af dine sagsomkostninger, der er forbundet med din skattesag alt afhængig af, om du får afslag/delvist medhold eller helt/overvejende medhold i din skattesag.

Selskaber og fonde har nu også med virkning fra 1. januar 2017 samme mulighed for at få dækket sagsomkostningerne.

Det krav kaldes omkostningsgodtgørelse, hvilket du kan læse mere om her.

I forbindelse med varetagelse af skattesager bistår vi med at:

  • Vurdere din sag og komme med forslag til løsning
  • Udarbejde en strategisk plan for forløbet i skattesagen
  • Argumentere med relevante juridiske synspunkter på baggrund af lovgivning og praksis
  • Assistere i forhold til udarbejdelse af økonomisk dokumentation, såsom privatforbrugsopgørelser, balancer og årsrapporter
  • Føre klagesager i skatteankestyrelsen og Landsskatteretten
  • Repræsentere ved møde ved forhandlingsmøder ved Skatteankestyrelsen og procedere sagen i Landsskatteretten

Bogføring

Har du brug for hjælp til din bogføring af bilag, udarbejdelse af momsregnskaber herunder indberetning af moms til SKAT, så kan vi hjælpe dig. Rapportering af saldobalance efter behov, månedligt, kvartalsvis eller halvårligt.

Læs mere

Årsregnskab

Årsregnskab bliver udarbejdet efter årsregnskabsloven både for selskaber og enkeltmandsvirksomheder. For selskaber er det et krav at indberette årsregnskabet til erhvervsstyrelsen.

Læs mere

Skatteopgørelse

Vi hjælper med at udarbejde et skatteregnskab ud fra indkomståret og beregner den endelige skattepligtige indkomst for din virksomhed. Herefter står vi for selvangive alle de almindelige regler til SKAT.

Læs mere

Finansiel revision

Revision er et kerneområde inden for kreditvurdering m.m. Revisionspligten er blevet lempet i de seneste år, men overskrider din virksomhed betingelserne for at fravælge revision står vi klar til at kontrollere og dokumentere vores arbejde i vores kvalitetsstyringsystem.

Læs mere

Skattesag

Har du fået en afgørelse fra SKAT og mener din fastsættelse af indkomstskat, moms, afgift mv. er uberettiget, så kan du sende din afgørelse til os. Vi kan behandle din sag og udarbejde en klage. Privatpersoner og kapitalselskaber er berettiget til at få omkostningsgodtgørelse.

Læs mere

Lønservice

Udarbejdelse af lønsedler. Indberetning til eindkomst herunder feriepenge, pension, ATP mv. Alt disse lovpligtige indberetninger bliver overholdt og du skal ikke bekymre dig om andet end at passe driften.

Læs mere