Reviman

Adresseservice

Hos Reviman adresseservice tilbyder vi en professionel adresseservice, der gør det muligt for jeres virksomhed at frigøre ressourcer og undgå dyre lejemål. Vores adresseservice fungerer ligesom, hvis adressen var jeres eget kontor – bare uden høje huslejeomkostninger.

Vi modtager jeres post og scanner det ind eller sender det videre, hvis det ønskes.
I kan også vælge selv at hente jeres post på vores kontor på de samme dage, som posten ellers skulle håndteres

Der er mange fordelagtige fordele ved at benytte adresseservice, såsom:

 • Daglig advisering om modtaget post
 • Lav udgift i forhold til eget kontor
 • Beskyt din private adresse og undgå uventede gæster
 • Benyt adressen på dine visitkort, website og marketing materialer
 • Pakkemodtagelse uden at du behøver at blive hjemme
 • Kan sættes op i løbet af et par timer
 • Mere effektivt end en pakkeboks
 • Uventede gæster bliver tilbudt at lægge en besked til dig

Forbehold og betingelser

Vi administrerer adresseservice efter gældende regler, herunder bl.a. hvidvaskningsloven, og derfor må du kun anvende vores adresse, når vi har indgået en aftale, og vi har modtaget betaling for denne.

Enhver uberettiget brug af vores adresse vil medføre en anmeldelse til myndighederne.
Vi forbeholder os ret til at afvise kunder

Skema du skal udfylde, bliver sendt på mail til dig. Kontakt os på mail for at få tilsendt skema.

Vi skal bruge følgende oplysninger fra dig:

 • Firmanavn
 • Kontaktperson
 • CVR-nr.
 • Email
 • Telefonnummer
 • Privat adresse
 • Virksomhedsaktivitet
 • Reelle ejere
 • Legitimation på ledelsen og ejere

Bogføring

Har du brug for hjælp til din bogføring af bilag, udarbejdelse af momsregnskaber herunder indberetning af moms til SKAT, så kan vi hjælpe dig. Rapportering af saldobalance efter behov, månedligt, kvartalsvis eller halvårligt.

Læs mere

Årsregnskab

Årsregnskab bliver udarbejdet efter årsregnskabsloven både for selskaber og enkeltmandsvirksomheder. For selskaber er det et krav at indberette årsregnskabet til erhvervsstyrelsen.

Læs mere

Skatteopgørelse

Vi hjælper med at udarbejde et skatteregnskab ud fra indkomståret og beregner den endelige skattepligtige indkomst for din virksomhed. Herefter står vi for selvangive alle de almindelige regler til SKAT.

Læs mere

Finansiel revision

Revision er et kerneområde inden for kreditvurdering m.m. Revisionspligten er blevet lempet i de seneste år, men overskrider din virksomhed betingelserne for at fravælge revision står vi klar til at kontrollere og dokumentere vores arbejde i vores kvalitetsstyringsystem.

Læs mere

Skattesag

Har du fået en afgørelse fra SKAT og mener din fastsættelse af indkomstskat, moms, afgift mv. er uberettiget, så kan du sende din afgørelse til os. Vi kan behandle din sag og udarbejde en klage. Privatpersoner og kapitalselskaber er berettiget til at få omkostningsgodtgørelse.

Læs mere

Lønservice

Udarbejdelse af lønsedler. Indberetning til eindkomst herunder feriepenge, pension, ATP mv. Alt disse lovpligtige indberetninger bliver overholdt og du skal ikke bekymre dig om andet end at passe driften.

Læs mere