Bogholder

Har du brug for assistance i økonomi- eller HR-funktionen?

Vores bogholdere har mange års erfaring og kan træde til akut, hvis du har brug for assistance til din økonomi-, regnskabs- eller HR-afdeling. Opgaver er vi glade for så vi tilbyder assistance for helt små opgaver og længerevarende opgaver. Vil du udlicitere hele økonomifunktionen kan vi også overtage denne opgave for Dem – så I kan passe på jeres daglige arbejde.

Vi tilbyder blandt andet hjælp til:

  • Kontakten med virksomhedens interessenter
  • Finansbogholderi og kreditor- og debitoropgaver
  • Bankafstemninger og løbende bogføring samt betalinger
  • Lønadministration
  • Indberetning til myndigheder og klargøring til ekstern revisor

Få et tilbud

  • Få et tilbud på Bogholder